Policy

Funktionärsuppdrag och policy 2020

Täby IS Friidrottsklubb arrangerar årligen ett antal tävlingar, förutom att skapa roliga tävlingar för våra egna aktiva är det en viktig inkomstkälla som bidrar till att vi kan bedriva vår verksamhet och erbjuda våra aktiva bra träningar och utveckling.

Förutom våra egna arrangemang så är vi med i Stadionklubbarna där vi tillsammans med 13 andra föreningar i Stockholmsområdet har frivilliga arvoderade funktionärsuppdrag i samband med BAUHAUS-galan samt Finnkampen när denna går på Stadion. Vi satsar på lagtävlingar och arrangerar tillsammans med andra stockholmsklubbar Triangelkampen och Stockholmskampen.

Våra arrangemang förutsätter funktionärsinsatser av samtliga medlemmar och det är det enda kravet vi ställer på våra aktiva och/eller deras målsmän.

Funktionär på tävlingar

Aktiva (som inte deltar i själva tävlingen), föräldrar, syskon, kompisar och andra släktingar, kan vara med och hjälpa till som funktionärer. Det finns en uppgift för alla oavsett om du kan allt eller inget. Uppgifter kan vara att kratta längdgrop, höja höjdhoppsribban, läsa av resultat, skriva in resultat, vara prisutdelare, dela ut nummerlappar m.m. På våra tävlingar sätter vi alltid ihop team där de med mer erfarenhet blandas med de som inte varit med tidigare, du är aldrig ensam i din roll som funktionär utan vi hjälps åt och det finns alltid någon att fråga.

Detta gäller för juniorer och seniorer

Två funktionärsdagar under följande arrangemang: Täby Vinterspel, Täby Open, Glädjeruset samt Ledare under Uppsalalägret. Inspirationstränare hos yngre grupper vid 3 tillfällen räknas också som en funktionärsdag.

Detta gäller för aktiva födda 2005-2007 eller deras föräldrar

Två funktionärsdagar under följande arrangemang: Täby Vinterspel, Täby Open och/eller Glädjeruset

Extra: funktionär på Stockholmskampen för deltagande årskullar.

Detta gäller för förälder till aktiva födda 2008-2010

En dag under följande arrangemang: Täby Vinterspel eller Täby Open

Extra: funktionär på Triangelkampen för deltagande årskullar

Funktionärsuppdraget gäller per barn och oavsett om ens barn deltar i tävlingar eller inte.

Tränare i klubben behöver inte vara funktionär, utan de fokuserar på att hjälpa de aktiva på tävlingar.


Med hopp om fortsatta bra arrangemang!

Arrangemangsutskottet, Täby IS Friidrott